Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-57: Vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy speciální a Praktické školy Černovice

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-36-2019-57.pdf, RK-36-2019-57pr01.pdf

Číslo materiálu 57
Číslo jednací RK-36-2019-57
Název Vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy speciální a Praktické školy Černovice
Zpracoval L. Stejskal, J. Dočkalová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz