Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-61: Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“

Neveřejný materiál:
Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

RK-36-2019-61.pdf, RK-36-2019-61pr01.pdf , RK-36-2019-61pr02.pdf

Číslo materiálu 61
Číslo jednací RK-36-2019-61
Název Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“
Zpracoval P. Tlustoš, O. Homola
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor regionálního rozvoje
Termín 16. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz