Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-72: Stanovení platu řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-36-2019-72.pdf, RK-36-2019-72pr01.pdf , RK-36-2019-72pr02.pdf

Číslo materiálu 72
Číslo jednací RK-36-2019-72
Název Stanovení platu řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Dočkalová, H. Strnadová
Předkládá I. Hanáková Kosourová, H. Strnadová
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz