Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-74: Ukončení projektů dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty

RK-36-2019-74.pdf, RK-36-2019-74pr01.xls , RK-36-2019-74pr02.xls , RK-36-2019-74pr03.xls , RK-36-2019-74pr04.xls

Číslo materiálu 74
Číslo jednací RK-36-2019-74
Název Ukončení projektů dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval R. Weidemannová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 4
Popis problému

Tento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu ukončení projektů z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a z Integrovaného regionálního operačního programu:

 • II/405 Brtnice
 • II/405 Příseka – obchvat
 • II/129 Březina – most ev. č. 129-003
 • II/405 Zašovice - Okříšky, a z toho vyplývající potřeby převodů zůstatků zvláštních účtů Projektů do Fondu strategických rezerv. 

Realizace a financování projektu II/405 Brtnice (dále „Projekt“) bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0525/06/2015/ZK dne 10. 11. 2015 a jeho aktualizace schválena materiálem 0514/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018. Rada kraje schválila usnesením 0119/03/2017/RK dne 17. 1. 2017 předložení Projektu v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

Realizace a financování projektu II/405 Příseka - obchvat (dále „Projekt“) bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0525/06/2015/ZK dne 10. 11. 2015 a jeho aktualizace schválena materiálem 0514/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018. Rada kraje schválila usnesením 1638/30/2013/RK dne 24. 9. 2013 předložení Projektu v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV). 

Realizace a financování projektu II/129 Březina – most ev. č. 129-003 (dále „Projekt“) bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0525/06/2015/ZK dne 10. 11. 2015 a jeho aktualizace schválena materiálem 0514/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018. Rada kraje schválila usnesením 0119/03/2017/RK dne 17. 1. 2017 předložení Projektu v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

Realizace a financování projektu II/405 Zašovice – Okříšky (dále „Projekt“) bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0525/06/2015/ZK dne 10. 11. 2015 a jeho aktualizace schválena materiálem 0514/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018. Rada kraje schválila usnesením 2001/40/2011/RK dne 6. 12. 2011 předložení Projektu v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV).

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtová opatření vyplývající z převodů konečných zůstatků s připsanými úroky ze zvláštních účtů Projektů do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení Projektů v celkové výši 214 798,35 Kč:

 • II/405 Brtnice: konečný zůstatek ve výši 6 843,59 Kč
 • II/405 Příseka - obchvat: konečný zůstatek ve výši 94 297,45 Kč
 • II/129 Březina – most ev. č. 129-003: konečný zůstatek ve výši 84 832,98 Kč
 • II/405 Zašovice – Okříšky: konečný zůstatek ve výši 28 824,33 Kč.
Stanoviska Odbor ekonomický
Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usnesení schvaluje

převod konečných zůstatků na zvláštních účtech Projektů v celkové výši 214 798,35 Kč a připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2019 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení Projektů a s tím související rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty:

 • II/405 Brtnice: konečný zůstatek ve výši 6 843,59 Kč
 • II/405 Příseka - obchvat: konečný zůstatek ve výši 94 297,45 Kč
 • II/129 Březina – most ev. č. 129-003: konečný zůstatek ve výši 84 832,98 Kč
 • II/405 Zašovice - Okříšky: konečný zůstatek ve výši 28 824,33 Kč.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz