Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-79: Monitorovací zpráva o realizaci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“

RK-36-2019-79.pdf, RK-36-2019-79pr01.pdf

Číslo materiálu 79
Číslo jednací RK-36-2019-79
Název Monitorovací zpráva o realizaci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
Zpracoval E. Leligdonová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o podání monitorovací zprávy na úrovni projektu včetně přehledu nákladů vynaložených v rámci projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“, akronym „MagNet“, registrační číslo ATCZ100, za 5. monitorovací období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019. V rámci této monitorovací zprávy je podávána dle materiálu RK-36-2019-79, př. 1 zpráva o projektu včetně přehledu nákladů za výše uvedené monitorovací období. Kraj Vysočina je v projektu „MagNet“, podpořeném v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika, vedoucím partnerem.

Usnesením č. 0469/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016 („Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-89, př. 2; schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 250 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v tomto projektu.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-36-2019-79, př. 1 za 5. monitorovací období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 na úrovni projektu.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.

Grémium ředitele

Grémium ředitele bere monitorovací zprávu na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-36-2019-79, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 6. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz