Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-82: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

Neveřejný materiál:
Materiál je neveřejný z důvodů ochrany jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (skutečnosti podléhající neveřejnému režimu).

RK-36-2019-82.pdf, RK-36-2019-82pr01.pdf , RK-36-2019-82pr02.pdf

Číslo materiálu 82
Číslo jednací RK-36-2019-82
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 14. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz