Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-87: Návrh plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020

RK-36-2019-87.pdf, RK-36-2019-87pr01.doc

Číslo materiálu 87
Číslo jednací RK-36-2019-87
Název Návrh plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020
Zpracoval I. Fryšová, E. Oulehlová
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 1
Popis problému

Na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2016, konaného dne 22. 11. 2016 byl na základě § 78 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízen mj. i Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina. 

Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2017 ze dne 28. 3. 2017 plán činnosti výboru schvaluje zastupitelstvo.

Návrh řešení

Navrhujeme Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-36-2019-87, př. 1.

Stanoviska Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina projednal a schválil Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 na svém zasedání dne 25. 11. 2019 (usnesení 34/07/2019/Vrr, MA 21).

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-36-2019-87, př. 1.

Odpovědnost předseda Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz