Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-89: Přihláška Kraje Vysočina do soutěže ÚSPORNÝ DŮM 2019

RK-36-2019-89.pdf, RK-36-2019-89pr01.docx , RK-36-2019-89pr02.pdf , RK-36-2019-89pr03.pdf

Číslo materiálu 89
Číslo jednací RK-36-2019-89
Název Přihláška Kraje Vysočina do soutěže ÚSPORNÝ DŮM 2019
Zpracoval J. Říčan
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o přihlášku Kraje Vysočina do soutěže ÚSPORNÝ DŮM 2019 v kategorii NOVOSTAVBY – pasivní dům, a to s novostavbou objektu dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, jehož stavba byla ukončena v lednu 2019 a byla realizována s podporou Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 v rámci projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení“.

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 kontaktoval Státní fond Životního prostředí ČR Kraj Vysočina s nabídkou účasti v této soutěži,  jejímž cílem je představit široké veřejnosti moderní české stavby 21. století a ocenit nejlepší úsporné projekty současnosti.

Účast v soutěži je bezplatná. Přihlášky do soutěže se podávají elektronicky prostřednictvím webu www.pasivni-dum.cz v termínu nejpozději do 4. 12. 2019. Vyhlašovatelem soutěže je ABF, a.s. a Státní fond životního prostředí ČR. Organizátorem soutěže je Centrum pasivního domu, z.s. Účastí v soutěži se vyjadřuje souhlas s pravidly a podmínkami soutěže dle materiálu RK-36-2019-89, př. 2 a s prohlášením dle materiálu RK-36-2019-89, př. 3.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje radě kraje rozhodnout přihlásit Kraj Vysočina do soutěže ÚSPORNÝ DŮM 2019 v kategorii NOVOSTAVBY – pasivní dům, a to s novostavbou objektu dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě dle materiálu RK-36-2019-89, př. 1. Účastí v této soutěži Kraj Vysočina přispívá k propagaci problematiky úspor energií směrem k širší veřejnosti a k naplňování Akčního plánu systému managementu hospodaření s energií pro rok 2019, schváleného usnesením Rady Kraje Vysočina č. 0246/04/2019/RK („Rada kraje schvaluje Akční plán k systému managementu hospodaření s energií pro rok 2019 dle materiálu RK-04-2019-35, př. 1; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit vyhodnocení naplňování Akčního plánu k systému managementu hospodaření s energií pro rok 2019 Radě Kraje Vysočina.“).

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

přihlásit Kraj Vysočina do soutěže ÚSPORNÝ DŮM 2019 v kategorii NOVOSTAVBY – pasivní dům, a to s novostavbou objektu dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě dle materiálu RK-36-2019-89, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2019-89, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu  Kraje Vysočina odeslat elektronickou přihlášku soutěže ÚSPORNÝ DŮM 2019  dle materiálu RK-36-2019-89, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 4. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz