Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-03: Zřízení komisí Rady Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů a členů

RK-36-2020-03.pdf

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-36-2020-03
Název Zřízení komisí Rady Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů a členů
Zpracoval E. Oulehlová, D. Vrábelová, L. Matysová
Předkládá V. Schrek
Počet příloh 0
Popis problému

Ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že rada kraje zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty komise předkládají radě kraje. 

Příloha č. 1 bude dodána v pondělí 7. 12. 2020, a to z důvodu, že jména předsedů a členů komisí budou politickými kluby dodána až v tento den. 

Návrh řešení

Na základě dohody politických klubů zastupitelstva kraje navrhuje OSH radě kraje

zřídit:

 • Bezpečnostní komisi Rady Kraje Vysočina;
 • Dopravní komisi Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro zemědělství Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina, MA 21;
 • Zdravotní komisi Rady Kraje Vysočina;

jmenovat předsedy a členy:

 • Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina;
 • Dopravní komise Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina;
 • Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina;
 • Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina, MA 21;
 • Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina;

dle materiálu RK-36-2020-03, př. 1, s účinností od 8. 12. 2020.

 

Počet členů komise je 13 a jsou zde zastoupeny všechny politické kluby Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá připomínky k návrhu usnesení

Návrh usnesení zřizuje
 • Bezpečnostní komisi Rady Kraje Vysočina;
 • Dopravní komisi Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro zemědělství Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina, MA 21;
 • Zdravotní komisi Rady Kraje Vysočina;
jmenuje

předsedy a členy:

 • Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina;
 • Dopravní komise Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina;
 • Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina;
 • Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina, MA 21;
 • Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina;

dle materiálu RK-36-2020-03, př. 1, s účinností od 8. 12. 2020.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 8. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz