Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-04: Zvolení předsedů a členů výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina

RK-36-2020-04.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-36-2020-04
Název Zvolení předsedů a členů výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracoval L. Matysová, E. Oulehlová, D. Vrábelová
Předkládá V. Schrek
Počet příloh 0
Popis problému

Na základě § 78 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, článku 1, zastupitelstvo zřizuje vždy výbor finanční, výbor kontrolní a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

§ 76 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v článku 1 říká, že zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory.

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 18. 11. 2020 zřídilo Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21, Výbor regionálního rozvoje, Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina, zvolilo předsedou Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a  MA 21 Ing. Bc. Martina Hyského.

Příloha č. 1 bude dodána v pondělí 7. 12. 2020, a to z důvodu, že jména předsedů a členů výborů budou politickými kluby dodána až v tento den. 

Návrh řešení

Na základě dohody politických klubů zastupitelstva kraje OSH navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje:

 • zvolit předsedy a členy těchto výborů:

  • Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina;
 • zvolit členy tohoto výboru:

  • Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21;

   dle materiálu RK-36-2020-04, př. 1, s účinností od 22. 12. 2020.

Počet členů výboru byl stanoven na 13, politické kluby budou zastoupené v tomto poměru: 2  zástupci Piráti, 2 zástupci ČSSD, 2 zástupci KDU-ČSL, 2 zástupci ODS a STO, 2 zástupci STAN + SNK-ED, 2 zástupci ANO 2011, 1 zástupce KSČM.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • zvolit předsedy a členy těchto výborů:
  • Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina;
 • zvolit členy tohoto výboru:
  • Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina; 

dle materiálu RK-36-2020-04, př. 1, s účinností od 22. 12. 2020.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 22. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz