Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-10: Návrh na uzavření nájemních smluv pro propagaci Kraje Vysočina

RK-36-2020-10.pdf, RK-36-2020-10pr01.doc , RK-36-2020-10pr02.doc

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-36-2020-10
Název Návrh na uzavření nájemních smluv pro propagaci Kraje Vysočina
Zpracoval Z. Čech, V. Říhová Obdržálková
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina se dlouhodobě věnuje vztahům s veřejností, zvyšování povědomí o činnosti kraje a  všeobecné propagaci Kraje Vysočina. Jednou z forem propagace je také využívání vhodných prezentačních ploch na místech dostupných široké veřejnosti. Pro tyto potřeby Kraj Vysočina získal možnost pronájmu ploch od obce Ždírec a také od CPI Jihlava Shopping (Citypark Jihlava). Podmínkou je uzavření příslušných nájemních smluv, jejichž schválení spadá do kompetence rady kraje.   

Návrh řešení

Na základě výše uvedeného navrhujeme radě kraje schválit uzavření nájemních smluv dle materiálů RK-36-2020-10, př. 1RK-36-2020-10, př. 2. Výše nájemného je stanovena na 1 Kč za rok u prezentační plochy ve Ždírci a 500 Kč za rok u prezentační plochy v Cityparku Jihlava. Výše nájemného je tedy spíše symbolická. Nájemné bude hrazeno z rozpočtu Kraje Vysočina z kapitoly Zastupitelstvo kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

uzavření nájemních smluv dle materiálů RK-36-2020-10, př. 1RK-36-2020-10, př. 2.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz