Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-12: Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

RK-36-2020-12.pdf, RK-36-2020-12pr01.pdf , RK-36-2020-12pr02.pdf , RK-36-2020-12pr03.pdf

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-36-2020-12
Název Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Křížek
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 3
Popis problému

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídku, a to:

  • peněžního účelového daru od VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. v celkové hodnotě 143 040 Kč dle materiálu RK-36-2020-12, př. 1;
  • peněžního účelového daru od fyzické osoby v celkové hodnotě 10 000 Kč dle materiálu RK-36-2020-12, př. 2;
  • peněžního účelového daru od Chiesi CZ s.r.o. v celkové hodnotě 30 000 Kč dle materiálu RK-36-2020-12, př. 3.

Nemocnice je  podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 k přijetí peněžních a věcných darů oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv.

Návrh řešení

Peněžní účelové dary jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením Darovacích smluv dle materiálů RK-36-2020-12, př. 1, RK-36-2020-12, př. 2 a RK-36-2020-12, př. 3.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2020-12, př. 1, RK-36-2020-12, př. 2 a RK-36-2020-12, př. 3.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Termín 18. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz