Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-13: Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

RK-36-2020-13.pdf, RK-36-2020-13pr01.pdf , RK-36-2020-13pr02.pdf

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-36-2020-13
Název Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Křížek
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) požádala o  udělení předchozího souhlasu s přijetím peněžních účelových darů, a to:

  • od společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., v celkové výši 100 000 Kč dle materiálu RK-36-2020-13, př. 1;
  • peněžního účelového daru od fyzické osoby v celkové výši 4 000 Kč dle materiálu RK-36-2020-13, př. 2.

V souladu s čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č.  02/19 je příspěvková organizace oprávněna k přijetí peněžitého a věcného daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s přijetím darů dle materiálů RK-36-2020-13, př. 1 a RK-36-2020-13, př. 2.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2020-13, př. 1 a RK-36-2020-13, př. 2.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Termín 18. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz