Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-31: Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce prostor pro KDJ

RK-36-2020-31.pdf, RK-36-2020-31pr01.doc

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-36-2020-31
Název Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce prostor pro KDJ
Zpracoval D. Rudiková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému

Na základě usnesení č. 1460/28/2011/RK ze dne 6. 9. 2011 byla radou kraje schválena Smlouva o výpůjčce, kde předmětem výpůjčky byly nebytové prostory   v budově Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628  sloužící k využití  pro Krajskou digitalizační jednotku (http://www.kdjvysocina.cz/). 

Krajská digitalizační jednotka je  v současné době přestěhována v novém sídle Krajské knihovny Vysočina, a proto již není třeba nadále využívat prostory školy.

Návrh řešení

Vzhledem k naplnění původního projektového předpokladu možného umístění prostor Krajské digitalizační jednotky  v novém sídle Krajské knihovny Vysočina v Havlíčkově Brodě již není nutné využívat prostory Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod.

Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit přiloženou dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce prostor pro Krajskou digitalizační jednotku dle RK-36-2020-31, př. 1 mezi Krajem Vysočina a Střední průmyslovou školou stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-36-2020-31, př. 1.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz