Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-34: 5. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

RK-36-2020-34.pdf, RK-36-2020-34pr01.doc

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-36-2020-34
Název 5. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Předložený materiál řeší podání posledního Hlášení o udržitelnosti u projektu s názvem "Transformace ÚSPMP Těchobuz II.". Projekt byl realizován od 15. 2. 2013 do 30. 11. 2015 v  rámci Integrovaného operačního programu pod reg. č. CZ.1.06/3.1.00/07.08699. Jeho prostřednictvím byla realizována úplná transformace pobytového zařízení pro osoby s mentální a  kombinovaným postižením, nyní Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace.

V rámci projektu byl vybudovány 2 komunitní domácnosti v Horní Cerekvi se službou domov se zvláštním režimem a 2 komunitní domácnosti v Humpolci se službou chráněné bydlení, s  celkovou kapacitou 24 lůžek. Současně bylo vytvořeno zázemí pro denní aktivity a denní stacionář v Horní Cerekvi a  dále zázemí pro management, sociálně terapeutickou dílnu a denní stacionář v Pelhřimově.

Dle podmínek Integrovaného operačního programu má příjemce povinnost předložit vždy k výročí ukončení projektu Hlášení o  udržitelnosti. Součástí této zprávy je i čestné prohlášení příjemce. Pětileté období udržitelnosti projektu v rozsahu v jakém byl realizován skončilo k  30.  11.  2020, poté po dobu následujících 15 let má příjemce povinnost využívat pořízený majetek k poskytování sociálních služeb.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2020-34, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí podání závěrečného Hlášení o udržitelnosti projektu, včetně požadovaných příloh.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2020-34, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 5. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II., včetně požadovaných příloh.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz