Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-39: Návrh na provedení rozpočtového opatření – vratka návratné finanční výpomoci od Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace

RK-36-2020-39.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-36-2020-39
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – vratka návratné finanční výpomoci od Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Bína, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Na základě usnesení rady kraje č. 2026/33/2020/RK ze dne 03. 11. 2020 byla poskytnuta návratná finanční výpomoc Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci ve výši 3 000 000 Kč a Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci ve výši 650 000 Kč, určené na úhradu části výplat mezd a povinných odvodů.  Radou kraje bylo zároveň, těmto příspěvkovým organizacím uloženo vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc zpět na účet kraje nejpozději do 8. 12. 2020. Příspěvkové organizace již tuto povinnost splnily a finanční výpomoc již vrátily zpět na účet kraje.(Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace vrátil finanční výpomoc zpět na účet kraje dne 20. 11. 2020 a Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace dne 13. 11. 2020).

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace a Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace vrátily návratné finanční výpomoci, které jim byly přechodně poskytnuty na úhradu části výplat mezd a povinných odvodů, zpět na účet kraje, navrhujeme radě kraje schválit rozpočtové opatření, kterým by přijaté prostředky od příspěvkových organizací byly převedeny zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 650 000 Kč (Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace 3 000 000 Kč a Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace 650 000 Kč – vratka návratné finanční výpomoci) při současném zvýšení výdajů, kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 3 650 000 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz