Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-46: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"

RK-36-2020-46.pdf

Číslo materiálu 46
Číslo jednací RK-36-2020-46
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"
Zpracoval J. Hadravová, R. Plavcová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen "MŠMT") jakožto poskytovatele dotace na zvláštní účet projektu "Učíme se ze života pro život" a z toho vyplývající rozpočtové opatření. Dne 23. 11. 2020 byla na účet vedený u České národní banky a následně na zvláštní účet projektu "Učíme se ze života pro život" připsána dotace od MŠMT ve výši 7 360 504,53 Kč v návaznosti na schválení páté žádosti o platbu.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelové dotace na zvláštní účet projektu "Učíme se ze života pro život" ve výši 7 360 504,53 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy ve výši 7 360 504,53 Kč, které jsou určené na realizaci projektu Učíme se ze života pro život. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Učíme se ze života pro život" o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 7 360 504,53 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz