Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-48: Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené v rámci projektu "Postav si svůj náklaďák III"

RK-36-2020-48.pdf, RK-36-2020-48pr01.doc , RK-36-2020-48pr02.doc

Číslo materiálu 48
Číslo jednací RK-36-2020-48
Název Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené v rámci projektu "Postav si svůj náklaďák III"
Zpracoval D. Voborská
Předkládá H. Strnadová, K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci, která byla uzavřena v rámci projektu "Postav si svůj náklaďák III". V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 nebude možné, aby žáci střední školy sestavili víceúčelový vůz v termínu do 31. 12. 2020 uvedeném ve smlouvě o  spolupráci uzavřené mezi Krajem Vysočina, Krajskou správou a údržbou silnic a Střední školou průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava. V dodatku je navrženo posunout termíny související s dokončením projektu.

V rámci projektu "Postav si svůj náklaďák III" (dále také "projekt") realizovaného v rámci systémové podpory technického vzdělávání žáci Střední školy průmyslové, technické a  automobilní Jihlava montují víceúčelový vůz značky Mercedes-Benz Unimog U219. Vozidlo bude následně používat Krajská správa a údržba silnic.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci dle materiálu RK-36-2020-48, př. 1, kterým se prodlouží termín montáže víceúčelového vozu značky Mercedes-Benz Unimog U219 z 31. 12. 2020 na 31. 3. 2021 a termín trvání projektu z 31. 3. 2021 na 30. 4. 2021.

Původní znění smlouvy je uvedené v materiálu RK-36-2020-48, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené v rámci projektu „Postav si svůj náklaďák III“ dle materiálu RK-36-2020-48, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz