Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-59: Výmaz předkupního práva v k. ú. Suky a obci Ostrov nad Oslavou

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-36-2020-59.pdf

Číslo materiálu 59
Číslo jednací RK-36-2020-59
Název Výmaz předkupního práva v k. ú. Suky a obci Ostrov nad Oslavou
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 22. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz