Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-63: Schválení složení výběrové komise pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

RK-36-2020-63.pdf, RK-36-2020-63pr01.doc , RK-36-2020-63pr02.doc , RK-36-2020-63pr03.pdf , RK-36-2020-63pr03upr01.pdf , RK-36-2020-63pr04.pdf

Číslo materiálu 63
Číslo jednací RK-36-2020-63
Název Schválení složení výběrové komise pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
Zpracoval J. Dočkalová, L. Novotná
Předkládá I. Hanáková Kosourová, L. Seidl
Počet příloh 5
Popis problému

Předmětem materiálu je schválení složení výběrové komise pro vyhlášené výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Výběrové řízení vyhlásila Rada Kraje Vysočina dne 6. 10. 2020 usnesením č. 1785/29/2020/RK. Znění zveřejněného oznámení o vyhlášení výběrového řízení je obsahem materiálu RK-36-2020-63, př. 1; pro informaci je přiložen seznam inzerce, viz materiál RK-36-2020-63, př. 2. Termín pro doručení přihlášek uchazečů je stanoven do 8. 12. 2020 do 12 hodin a předpokládaný termín nástupu nové ředitelky/ředitele je únor 2021. Návrh složení výběrové komise je uveden v materiálu RK-36-2020-63, př. 3. Současně je radě kraje předkládán na vědomí předběžný harmonogram výběrového řízení, viz materiál RK-36-2020-63, př. 4.

Důvodem výběrového řízení je vzdání se funkce bývalého ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě ke dni 1. 9. 2020. Oznámení o vzdání se funkce vzala Rada Kraje Vysočina na vědomí dne 21. 4. 2020 usnesením č. 701/13/2020/RK a současně vyhlásila výběrové řízení na pozici ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Dne 11. 8. 2020 Rada Kraje Vysočina rozhodla usnesením č. 1492/24/2020/RK o zrušení výběrového řízení vyhlášeného usnesením č. 0701/13/2020/RK ze dne 21. 4. 2020 na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě.

Od 2. 9. 2020 vede organizaci zástupkyně ředitele, která je oprávněna jednat v působnosti ředitele v plném rozsahu, a to do doby jmenování nové ředitelky/ředitele.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a oddělení řízení lidských zdrojů navrhují radě kraje schválit složení výběrové komise pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-36-2020-63, př. 3.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

složení výběrové komise pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-36-2020-63, př. 3.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 1. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz