Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-77: FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu

RK-36-2020-77.pdf, RK-36-2020-77pr01.pdf , RK-36-2020-77pr02.pdf , RK-36-2020-77pr03.pdf

Číslo materiálu 77
Číslo jednací RK-36-2020-77
Název FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu
Zpracoval L. Hrůza, D. Vichr
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému
Jedná se o prodloužení doby realizace projektů podpořených v rámci Fondu Vysočiny - Program OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020. Zastupitelstvo Kraje Vysočina v průběhu roku 2020 rozhodlo mimo jiné poskytnout dotaci i těmto Příjemcům:
 
Obec Hybrálec, Hybrálec 69, 586 01 Jihlava, IČO: 00543705;
Obec Jinošov, Jinošov 24, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO: 00289540;
Obec Kněževes, Kněževes 27, 594 44 Radostín nad Oslavou, IČO: 00599492;
Obec Mysliboř, Mysliboř 73, 588 62 Urbanov, IČO: 00286281;
Městys Sněžné, Sněžné 55, 592 03 Sněžné, IČO: 00295451;
Obec Zdeňkov, Zdeňkov 39, 588 56 Telč, IČO: 00374229;
Obec Bobrůvka, Bobrůvka 100, 592 55 Bobrová, IČO: 00545376;
Obec Dolní Sokolovec, Dolní Sokolovec 4, 583 01 Chotěboř, IČO: 00579823;
Obec Hořice, Hořice 47, 396 01 Humpolec, IČO: 00248223;
Obec Staré Bříště, Staré Bříště 11, 396 01 Humpolec, IČO: 00511234;
Obec Pucov, Pucov 19, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO: 00378330.
 
Dle Smlouvy o poskytnutí dotace měli Příjemci zrealizovat dotované projekty nejpozději do 31. 12. 2020. Během listopadu a prosince 2020 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) písemné žádosti Příjemců o prodloužení doby realizace jejich projektů. Důvodem žádostí jsou potíže ze strany dodavatelů (vytíženost dodavatelských firem a personální problémy způsobené pandemií COVID – 19). Žádosti Příjemců jsou obsahem materiálu RK-36-2020-77, př. 1. Znění uzavřených Smluv o poskytnutí dotací jsou obsahem materiálu RK-36-2020-77, př. 3.
Návrh řešení
Z důvodu včasného podání žádostí před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektů a na základě řádného odůvodnění odbor regionálního rozvoje navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje žádostem vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-36-2020-77, př. 2., jejichž předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektů Příjemců a prodloužení doby pro předložení závěrečných zpráv. 
Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

ORR souhlasí s návrhem usnesení

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-36-2020-77, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 28. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz