Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-79: Renominace zástupců Kraje Vysočina do Evropského regionu Dunaj - Vltava

RK-36-2020-79.pdf

Číslo materiálu 79
Číslo jednací RK-36-2020-79
Název Renominace zástupců Kraje Vysočina do Evropského regionu Dunaj - Vltava
Zpracoval I. Hájková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o renominaci zástupců Kraje Vysočina do politického grémia Evropského regionu Dunaj - Vltava.

Dne 26. 6. 2012 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0343/04/2012/ZK („Zastupitelstvo kraje rozhoduje o uzavření mezinárodní spolupráce v rámci Euroregionu Dunaj Vltava dle materiálu ZK-04-2012-78, př. 2.“) o uzavření mezinárodní spolupráce s názvem Evropský region Dunaj - Vltava. Dne 30. 6. 2012 byl zástupcem kraje podepsán v rakouském Linci příslušný dokument, který zakotvuje konkrétní úrovně spolupráce; prezidium složené z politických zástupců jednotlivých zúčastněných regionů a trilaterální koordinační grémium složené z řad úředníků jednotlivých zúčastněných regionů, které připravuje věcné podklady pro jednání a rozhodování politického grémia.

Dne 6. 12. 2016 byli usnesením Rady Kraje Vysočina č. 2159/40/2016/RK nominováni zástupci Kraje Vysočina do politického prezidia a trilaterálního koordinančního grémia

(„Rada kraje
ruší
nominaci zástupců Kraje Vysočina do Evropského regionu Dunaj - Vltava učiněnou usnesením č. 1351/27/2012/RK;
nominuje

  • Mgr. Pavla Pacala jako zástupce Kraje Vysočina do prezidia Evropského regionu Dunaj - Vltava a Ing. Janu Fischerovou, CSc. a MUDr. Jiřího Běhounka jeho náhradníky;
  • doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph.D. a Mgr. Petra Tlustoše zástupce Kraje Vysočina do trilaterálního koordinačního grémia Evropského regionu Dunaj - Vltava a Ing. Ivonu Hájkovou jejich náhradníkem.“)

V souvislosti s volbou nové Rady Kraje Vysočina učiněnou dne 18. 11. 2020 je vhodné provést renominaci zástupců Kraje Vysočina do politického prezidia Evropského regionu Dunaj - Vltava. Nominace zástupců Kraje Vysočina do trilaterálního koordinačního grémia zůstávají beze změny.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR) navrhuje radě kraje zrušit nominaci Mgr. Pavla Pacala jako zástupce Kraje Vysočina do prezidia Evropského regionu Dunaj - Vltava a Ing. Jany Fischerové, CSc. a MUDr. Jiřího Běhounka jeho náhradníky a nominovat Mgr. Hanu Hajnovou jako zástupce Kraje Vysočina do prezidia Evropského regionu Dunaj - Vltava a Mgr. Romana Fabeše jejím náhradníkem.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení ruší

nominaci Mgr. Pavla Pacala jako zástupce Kraje Vysočina do prezidia Evropského regionu Dunaj - Vltava a Ing. Jany Fischerové, CSc. a MUDr. Jiřího Běhounka jeho náhradníky, učiněnou usnesením č. 2159/40/2016/RK;

nominuje

Mgr. Hanu Hajnovou jako zástupce Kraje Vysočina do prezidia Evropského regionu Dunaj - Vltava a Mgr. Romana Fabeše jejím náhradníkem.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz