Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-83: Renominace zástupce Kraje Vysočina do Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

RK-36-2020-83.pdf

Číslo materiálu 83
Číslo jednací RK-36-2020-83
Název Renominace zástupce Kraje Vysočina do Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
Zpracoval O. Sklenář
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o renominaci zástupce Kraje Vysočina do Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika (dále „Regionální monitorovací výbor“). 

Každý kraj zapojený do Fondu malých projektů (tj. Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Dolní Rakousko a Horní Rakousko) je zastoupen v Regionálním monitorovacím výboru 1 členem s právem hlasovacímu. Dne 7. 3. 2017 usnesením č. 0444/09/2017/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina o nominaci Mgr. Pavla Pacala jako člena Regionálního monitorovacího výboru („Rada kraje nominuje Mgr. Pavla Pacala, náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a  územního plánování, jako člena Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů v  Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - ČR 2014 – 2020“). Jako náhradnice člena Regionálního monitorovacího výboru je jmenována doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D., vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, která je jmenovanou náhradnicí člena Regionálního monitorovacího výboru za Kraj Vysočina od zahájení činnosti tohoto výboru.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále “ORR“) doporučuje Radě Kraje Vysočina zrušit nominaci Mgr. Pavla Pacala jako člena Regionálního monitorovacího výboru a  nominovat Mgr. Hanu Hajnovou jako členku Regionálního monitorovacího výboru.  

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení ruší

nominaci Mgr. Pavla Pacala jako člena Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika;

nominuje

Mgr. Hanu Hajnovou jako členku Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina odeslat nominaci Sdružení obcí Vysočiny, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70812853, administrátorovi Fondu malých projektů v Kraji Vysočina.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz