Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-07: Pověření osob provedením posouzením a hodnocením nabídek nadlimitní veřejné zakázky „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“

Neveřejný materiál:
Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.

RK-37-2019-07.pdf, RK-37-2019-07pr01.pdf

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-37-2019-07
Název Pověření osob provedením posouzením a hodnocením nabídek nadlimitní veřejné zakázky „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“
Zpracoval V. Kotrbová, P. Pavlinec, I. Veselá
Předkládá S. Měrtlová, P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor analýz a podpory řízení, Odbor informatiky, Odbor zdravotnictví, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz