Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-08: eNeschopenka

RK-37-2019-08.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-37-2019-08
Název eNeschopenka
Zpracoval S. Měrtlová, P. Pavlinec
Předkládá S. Měrtlová, P. Pavlinec
Počet příloh 0
Popis problému

Od 1.1.2020 vzniká dle zákona č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti povinnost poskytovatelům zdravotních služeb vystavovat neschopenky elektronickou cestou.

Právní zodpovědnost za vystavení neschopenky dle formulace zákona je na poskytovateli zdravotních služeb.

Legislativní úprava nestanovuje poskytovatelům povinnost neschopenky elektronicky podepisovat.

Jediným bezpečnostním opatřením v komunikaci vůči ČSSZ je použití systémového certifikátu vydaného SUKLem pro daného poskytovatele.

Dle stávající praxe neschopenek je na tiskopis vždy vyžadován kromě identifikace poskytovatele i podpis lékaře (jedná se o zúčtovatelný tiskopis). Vypuštění tohoto prvku znamená snížení bezpečnosti celého procesu. Technicky jsou lékaři na el. podepsování kvalifikovaným certifikátem vybaveni.

ČSSZ nad rámec zákona umožňuje poskytovateli zvolit si možnost kontroly vynucování elektronického podpisu jednotlivých eNeschopenek.

Návrh řešení

Z důvodu zvýšení bezpečnosti procesu vystavování eNeschopenek v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina doporučujeme radě kraje stanovit pro všechny poskytovatele zdravotních služeb zřizovanými Krajem Vysočina povinnost elektronického podepisování eNeschopenek s výjimkou situace, kdy je eNeschopenka vystavována v centrálním webovém systému ČSSZ v kombinaci s autentizací uživatele prostřednictvím elektronické identity dle pravidel zákona o elektronické identifikaci.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení ukládá

ředitelům zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina zajistit bezpečnost procesu vystavování eNeschopenek za použití povinného elektronického podpisu nebo elektronické identity.

Odpovědnost Odbor informatiky, Odbor zdravotnictví, Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz