Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-10: Souhlas s uzavřením Smlouvy o postoupení pohledávky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Neveřejný materiál:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

RK-37-2019-10.pdf, RK-37-2019-10pr01.pdf , RK-37-2019-10pr02.pdf

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-37-2019-10
Název Souhlas s uzavřením Smlouvy o postoupení pohledávky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz