Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-101: Poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina - změna závazných ukazatelů

RK-37-2019-101.pdf

Číslo materiálu 101
Číslo jednací RK-37-2019-101
Název Poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina - změna závazných ukazatelů
Zpracoval K. Ubr, D. Voborská
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší změnu týkající se závazných ukazatelů v souvislosti s projekty realizovanými středními školami. Níže uvedené střední školy realizovaly projekty financované z IROP. Na tyto projekty jim poskytl kraj příspěvek na provoz určený na spolufinancování. Střední školy upřesnily využití finančních prostředků v projektech z hlediska jejich charakteru na investiční. Z tohoto důvodu je třeba změnit závazné ukazatele. Jedná se o tyto střední školy a projekty:

 • Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř a projekt „Vybavení centra moderních technologií“ (zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" schválené usnesením č. 0620/11/2019/RK);
 • Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice a projekt „Modernizace výuky technických oborů“ (zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" schválené usnesením č. 0889/16/2019/RK);
 • Gymnázium Třebíč a projekt „Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání“ (zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" schválené usnesením č. 1350/23/2019/RK);
 • Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč a projekt „Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení“ (zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" schválené usnesením č. 2007/35/2019/RK).
Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit příslušnou změnu závazných ukazatelů:

 • u Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř snížit závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ o částku 46 117 Kč a zvýšit závazný ukazatel „Investiční příspěvek“ o částku 46 117 Kč na spolufinancování projektu „Vybavení centra moderních technologií“;
 • u Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice snížit závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ o částku 61 054 Kč a zvýšit závazný ukazatel „Investiční příspěvek“ o částku 61 054 Kč na spolufinancování projektu „Modernizace výuky technických oborů“;
 • u Gymnázia Třebíč snížit závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ o částku 109 179 Kč a zvýšit závazný ukazatel „Investiční příspěvek“ o částku 109 179 Kč na spolufinancování projektu „Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání“;
 • u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč snížit závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ o částku 520 984 Kč a zvýšit závazný ukazatel „Investiční příspěvek“ o částku 520 984 Kč na spolufinancování projektu „Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení“.
Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí a nemá připomínky k rozpočtovým opatřením.

Návrh usnesení schvaluje
 • u Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř, IČO 60126671 snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 46 117 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 46 117 Kč, na spolufinancování projektu „Vybavení centra moderních technologií“;
 • u Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 61 054 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 61 054 Kč, na spolufinancování projektu „Modernizace výuky technických oborů“;
 • u Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 109 179 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 109 179 Kč, na spolufinancování projektu „Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání“;
 • u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 604184460 snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 520 984 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 520 984 Kč, na spolufinancování projektu „Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení“.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz