Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-102: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

RK-37-2019-102.pdf

Číslo materiálu 102
Číslo jednací RK-37-2019-102
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
Zpracoval O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší žádost Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 (dále také "organizace") o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 02/19 ze dne 19. 3. 2019 podala organizace návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 1. 11. 2019 rozhodl písemně ředitel organizace o nepotřebném majetku. Jedná se o krmný vůz STORTI HUSKY DS 90, inventární číslo DM4536-486106, rok pořízení 2011, pořizovací cena 740 000 Kč, zůstatková cena 453 188 Kč.

Krmný vůz je značně opotřebený a provozně nespolehlivý, konstrukce je zeslabená a zkorodovaná. Vůz již byl nahrazen novým. Majetek byl nabídnut od 18. 11. 2019 prostřednictvím portálu PO a na webových stránkách kraje ostatním organizacím zřízených Krajem Vysočina. Nikdo o něj neprojevil zájem. Organizace navrhuje jeho prodej a v případě nezájmu ekologickou likvidaci.

Návrh řešení

OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením krmného vozu STORTI HUSKY DS 90, inventární číslo DM4536-486106, rok pořízení 2011, pořizovací cena 740 000 Kč, zůstatková cena 453 188 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Školním statkem, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-37-2019-102.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz