Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-13: Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

RK-37-2019-13.pdf, RK-37-2019-13pr01.pdf , RK-37-2019-13pr02.pdf , RK-37-2019-13pr03.pdf , RK-37-2019-13pr04.pdf , RK-37-2019-13pr05.pdf , RK-37-2019-13pr06.pdf

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-37-2019-13
Název Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 6
Popis problému

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídky, a to:

  • věcného daru (4 ks monitorů vitálních funkcí a 1 ks centrální monitorovací stanice) od společnosti A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. v celkové hodnotě 450 000 Kč bez DPH pro jednotky intenzivní péče. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-37-2019-13, př. 1;
  • věcného daru (nábytek) od závodu COLOPLAST A/S odštěpný závod v celkové hodnotě 6 333 Kč pro urologické oddělení nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-37-2019-13, př. 2;
  • věcného daru (antidekubitní matrace) od fyzické osoby v hodnotě 10 000 Kč pro oddělení geriatrické a následné péče. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-37-2019-13, př. 3;
  • věcného daru (polohovací lůžko) od fyzické osoby v hodnotě 20 000 Kč pro oddělení geriatrické a následné péče. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-37-2019-13, př. 4;
  • věcného daru (vozík a rehabilitační pomůcky) od společnosti SEDEA, s.r.o. v celkové hodnotě 27 205 Kč pro rehabilitační oddělení. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-37-2019-13, př. 5;
  • peněžního účelového daru od závodu TOPTRANS EU, a.s., organizační složka ve výši 25 000 Kč na modernizaci schodiště budovy, kde sídlí oddělení geriatrie a následné péče a paliativní péče. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-37-2019-13, př. 6.

Nemocnice je  podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 k přijetí peněžního účelového a věcného daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv.

Návrh řešení

Věcné dary a peněžní účelový dar jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením smluv dle materiálů RK-37-2019-13, př. 1, RK-37-2019-13, př. 2, RK-37-2019-13, př. 3, RK-37-2019-13, př. 4, RK-37-2019-13, př. 5 a RK-37-2019-13, př. 6.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-37-2019-13, př. 1, RK-37-2019-13, př. 2, RK-37-2019-13, př. 3, RK-37-2019-13, př. 4, RK-37-2019-13, př. 5 a RK-37-2019-13, př. 6.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz