Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-25: ERP systém - informace o dalším rozvoji a činnosti jeho koordinátorů

RK-37-2019-25.pdf, RK-37-2019-25pr01.doc

Číslo materiálu 25
Číslo jednací RK-37-2019-25
Název ERP systém - informace o dalším rozvoji a činnosti jeho koordinátorů
Zpracoval J. Petrák, J. Nulíček
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Rada kraje usnesením č. 2336/38/2015/RK vzala na vědomí vytvoření skupiny koordinátorů jednotného ekonomického systému využívaného ve všech zdravotnických příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina a uložila odboru zdravotnictví dvakrát ročně informovat radu kraje o významném rozvoji jednotného ekonomického systému. Hlavní náplní této skupiny je zajistit jednotné, maximální a správné využívání systému, ale také jeho další rozvoj.

Skupina je složena ze zástupců odboru zdravotnictví a IT pracovníků vybraných nemocnic kraje. S ohledem na personální změny se novým členem za odbor zdravotnictví stal Ing. Jindřich Petrák.

Materiál informuje o stávajícím rozvoji ERP systému a plánovaných aktivitách.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje vzít na vědomí informaci o rozvoji ERP systému dle materiálu RK-37-2019-25, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o rozvoji ERP systému dle materiálu RK-37-2019-25, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz