Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-27: Informace o výjezdním zasedání Dopravní komise Rady Kraje Vysočina

RK-37-2019-27.pdf, RK-37-2019-27pr01.doc

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-37-2019-27
Název Informace o výjezdním zasedání Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
Zpracoval D. Vrábelová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Podle odstavce 5, článku 2, Jednacího řádu komisí Rady Kraje Vysočina je komise povinna informovat Radu Kraje Vysočina o svém výjezdním zasedání formou stručné písemné zprávy (zápisu), a to nejpozději do 30 dnů od konání tohoto výjezdního zasedání.

Zasedání Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 9/2019 dne 21. 11. 2019 se uskutečnilo jako výjezdní, a to do Jaderné elektrárny Dukovany. Zápis z tohoto jednání, ve kterém je uveden program, projednávané body, závěry a  usnesení, je přílohou materiálu RK-37-2019-27, př. 1.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana doporučuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o výjezdním zasedání Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č.  9/2019 dle materiálu RK-37-2019-27, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 9/2019 dle materiálu RK-37-2019-27, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 17. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz