Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-28: Návrh plánu činnosti Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina na rok 2020

RK-37-2019-28.pdf, RK-37-2019-28pr01.doc

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-37-2019-28
Název Návrh plánu činnosti Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina na rok 2020
Zpracoval P. Pavlinec, E. Oulehlová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 1
Popis problému

Na zasedání Rady Kraje Vysočina č. 41/2016, konaného dne 13. 12. 2016 byla na základě § 80 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízena mj. i Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina.

Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu komisí Rady Kraje Vysočina č. 5/13 ze dne 12. 3. 2013 plán činnosti komise schvaluje rada kraje.

Návrh řešení

Navrhujeme radě kraje schválit Plán činnosti Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-37-2019-28, př. 1.

Stanoviska Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina

Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina projednala a schválila Plán činnosti na rok 2020 na svém zasedání č. 6/2019 dne 9. 12. 2019 (usnesení 05/06/2019/KiSr).

Návrh usnesení schvaluje

Plán činnosti Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-37-2019-28, př. 1.

Odpovědnost předseda Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina , Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz