Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-29: Návrh Plánu činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2020

RK-37-2019-29.pdf, RK-37-2019-29pr01.doc

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-37-2019-29
Název Návrh Plánu činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2020
Zpracoval L. Seidl, D. Vrábelová
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 1
Popis problému

Na zasedání Rady Kraje Vysočina č. 41/2016, konaného dne 13. 12. 2016 byla na základě § 80 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízena mj. i  Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina.

Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu komisí Rady Kraje Vysočina č. 5/13 ze dne 12. 3. 2013 plán činnosti komise schvaluje rada kraje.

Návrh řešení

Navrhujeme radě kraje schválit Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-37-2019-29, př. 1.

Stanoviska Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina projednala a schválila Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2020 na svém zasedání dne 9. 12. 2019 (usnesení 30/06/2019/Kkcrvv).

Návrh usnesení schvaluje

Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-37-2019-29, př. 1.

Odpovědnost předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina, odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz