Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-31: Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020

RK-37-2019-31.pdf, RK-37-2019-31pr01.doc

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-37-2019-31
Název Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020
Zpracoval K. Ubr, D. Vrábelová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2016, konaného dne 22. 11. 2016 byl na základě § 78 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízen mj. i Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2017 ze dne 28. 3. 2017 plán činnosti výboru schvaluje zastupitelstvo.

Návrh řešení

Navrhujeme Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-37-2019-31, př. 1.

Stanoviska Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina projednal a schválil Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 na svém zasedání dne 5. 12. 2019 (usnesení 20/09/2019/VVVZ).

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-37-2019-31, př. 1.

Odpovědnost předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina, odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz