Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-34: Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody, pohledávky

RK-37-2019-34.pdf, RK-37-2019-34pr01.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-37-2019-34
Název Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody, pohledávky
Zpracoval T. Studýnka
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Rada Kraje Vysočina zřídila Škodní a likvidační skupinu Rady Kraje Vysočina a jmenovala její členy usnesením č. 0797/16/2010/RK, kterým rovněž schválila jednací řád této skupiny a jmenovala její členy.

Škodní a likvidační skupině Rady Kraje Vysočina bylo předloženo k projednání:

 • návrh na vyřazení majetku,
 • ohlášení škod vzniklých kraji,
 • náhrady nákladů řízení,
 • návrhy na upuštění od vymáhání pohledávek.
Návrh řešení

Škodní a likvidační skupina Rady Kraje Vysočina výše uvedené návrhy projednala dne 3. 12. 2019 a navrhuje radě kraje vzít na vědomí Zápis č. 4/2019 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina, který je včetně příloh obsahem materiálu RK-37-2019-34, př. 1.

Stanoviska Škodní a likvidační skupina Rady Kraje Vysočina

Škodní a likvidační skupina Rady Kraje Vysočina projednala návrhy dne 3. 12. 2019 a doporučila:

 • vyřadit majetek dle stanoviska 01/04/2019;
 • uplatnit náhradu škody dle stanovisek 02/04/2019, 03/04/2019, 04/04/2019, 05/04/2019, 06/04/2019, 07/04/2019, 09/04/2019, 10/04/2019 a 11/04/2019;
 • neuplatnit náhradu škody dle stanovisek 08/04/2019, 12/04/2019 a 13/04/2019;
 • upustit od vymáhání pohledávky dle stanovisek 15/04/2019 a 16/04/2019;
 • neuložit finanční postih dle stanoviska 14/04/2019.
Návrh usnesení bere na vědomí

Zápis č. 4/2019 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-37-2019-34, př. 1;

rozhoduje
ukládá
 • oddělení hospodářské správy vyřadit majetek dle materiálu RK-37-2019-34, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat škody a pohledávky uvedené v materiálu RK-37-2019-34, př. 1 z účetnictví kraje.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Oddělení hospodářské správy
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz