Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-40: Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s obcí Velký Rybník

RK-37-2019-40.pdf, RK-37-2019-40pr01.pdf

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-37-2019-40
Název Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s obcí Velký Rybník
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Obec Velký Rybník po projednání s odborem dopravy a silničního hospodářství, Krajského úřadu Kraje Vysočina souhlasí s uzavřením Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva). Smlouva s obcí Velký Rybník řeší, tzv. nadstandardní požadavek obce na zajištění dopravní obslužnosti. Návrh smlouvy je uveden v materiálu RK-37-2019-40, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje radě kraje rozhodnout o uzavření "Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" s obcí Velký Rybník, se sídlem Velký Rybník 58, 393 01 Pelhřimov, IČO: 00515931, dle materiálu RK-37-2019-40, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít "Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" s obcí Velký Rybník, se sídlem Velký Rybník 58, 393 01 Pelhřimov, IČO: 00515931, dle materiálu RK-37-2019-40, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz