Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-41: Spolupráce s Pardubickým krajem ohledně provozu na trati 238 Pardubice - Havlíčkův Brod

RK-37-2019-41.pdf, RK-37-2019-41pr01.pdf

Číslo materiálu 41
Číslo jednací RK-37-2019-41
Název Spolupráce s Pardubickým krajem ohledně provozu na trati 238 Pardubice - Havlíčkův Brod
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina na základě přijatého usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina 0580/07/2017/ZK ze dne 12. 12. 2017 uzavřel dne 12. 1. 2018 s Pardubickým krajem Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky (dále jen smlouva). Na základě smlouvy s Pardubickým krajem se Pardubický kraj zavázal zajistit provoz na trati 238 Pardubice - Havlíčkův Brod. Kraj Vysočina je na základě smlouvy povinen Pardubickému kraji krýt náklady spojené se zajištěním dopravní obsluhy území Kraje Vysočina. Současně ze smlouvy vyplývá požadavek Kraje Vysočina spočívající v odstranění přestupu cestujících v železniční stanici Hlinsko při cestě z/do Pardubic. Na základě dopisu Pardubického kraje k odstranění přestupu cestujících v Hlinsku, a tím splnění podmínky ze smlouvy, bude možné až na základě pořízení nových vozidel pro danou trať. V kontextu se smlouvou nás tedy Pardubický kraj požádal o udělení souhlasu s pořízením 7 nových vlakových souprav typu DMU 120. Kraj Vysočina by se podílel na úhradě odpisů u dvou jednotek. Dle sdělení Pardubického kraje, v případě udělení souhlasu s pořízením nových vlakových jednotek typu DMU 120, dojde k nárůstu nákladů z dnešních 96 Kč/vlkm na 151 Kč/vlkm.

Dopis Pardubického kraje je uveden v materiálu RK-37-2019-41, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje souhlasit s návrhem Pardubického kraje spočívajícím v pořízení 7 nových jednotek typu DMU 120 k zajištění provozu na trati 238 Pardubice - Havlíčkův Brod dle materiálu RK-37-2019-41, př. 1.

Stanoviska Dopravní komise Rady Kraje Vysočina

Dopravní komise Rady Kraje Vysočina doporučila usnesením 010/09/2019/DK akceptovat obnovu vozby na trati 238 realizovanou Pardubickým krajem s předpokládaným dopadem do rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh usnesení souhlasí

s návrhem Pardubického kraje spočívajícím v pořízení 7 nových jednotek typu DMU 120 k zajištění provozu na trati 238 Pardubice - Havlíčkův Brod dle materiálu RK-37-2019-41, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz