Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-42: Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury

RK-37-2019-42.pdf, RK-37-2019-42pr01.pdf , RK-37-2019-42pr02.pdf , RK-37-2019-42pr03.pdf , RK-37-2019-42pr04.pdf , RK-37-2019-42pr05.pdf , RK-37-2019-42pr06.pdf , RK-37-2019-42pr07.pdf

Číslo materiálu 42
Číslo jednací RK-37-2019-42
Název Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 7
Popis problému

Materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu vzetí na vědomí informací obsažených v žádostech o podporu projektů:

II/128 Lukavec - obchvat (RK-37-2019-42, př. 1);

II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat (RK-37-2019-42, př. 2);

II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (RK-37-2019-42, př. 3);

II/357 Strachujov – Jimramov (RK-37-2019-42, př. 4);

II/353 Stáj – Zhoř, 1. stavba (RK-37-2019-42, př. 5);

II/152 Hrotovice – Dukovany, 1. stavba (RK-37-2019-42, př. 6);

II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje (RK-37-2019-42, př. 7); 

Rada kraje svým usnesením č. 1868/33/2019/RK ze dne 12.11.2019 schválila přípravu žádostí o poskytnutí podpory výše uvedených projektů. Všechny žádosti byly registrovány dne 29.11.2019. V současné době probíhá vyhodnocení jejich formálních náležitostí ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje vzít na vědomí informace obsažené v materiálech RK-37-2019-42, př. 1, RK-37-2019-42, př. 2, RK-37-2019-42, př. 3, RK-37-2019-42, př. 4, RK-37-2019-42, př. 5, RK-37-2019-42, př. 6RK-37-2019-42, př. 7  a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálech RK-37-2019-42, př. 1, RK-37-2019-42, př. 2, RK-37-2019-42, př. 3, RK-37-2019-42, př. 4, RK-37-2019-42, př. 5, RK-37-2019-42, př. 6RK-37-2019-42, př. 7.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-37-2019-42, př. 1, RK-37-2019-42, př. 2, RK-37-2019-42, př. 3, RK-37-2019-42, př. 4, RK-37-2019-42, př. 5, RK-37-2019-42, př. 6RK-37-2019-42, př. 7;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-37-2019-42, př. 1, RK-37-2019-42, př. 2, RK-37-2019-42, př. 3, RK-37-2019-42, př. 4, RK-37-2019-42, př. 5, RK-37-2019-42, př. 6RK-37-2019-42, př. 7.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz