Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-47: Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351“.

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-37-2019-47.pdf, RK-37-2019-47pr01.pdf

Číslo materiálu 47
Číslo jednací RK-37-2019-47
Název Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351“.
Zpracoval J. Krška
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz