Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-48: Žádost o uzavření nájemní smlouvy a úhrada bezdůvodného obohacení k pozemku v k. ú. a obci Dalečín

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-37-2019-48.pdf

Číslo materiálu 48
Číslo jednací RK-37-2019-48
Název Žádost o uzavření nájemní smlouvy a úhrada bezdůvodného obohacení k pozemku v k. ú. a obci Dalečín
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz