Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-49: Návrh na změnu názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství v roce 2019

RK-37-2019-49.pdf

Číslo materiálu 49
Číslo jednací RK-37-2019-49
Název Návrh na změnu názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství v roce 2019
Zpracoval R. Janů
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší změnu názvu akce „Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S. - rekonstrukce podlahy tělocvičny“, zařazené v rozpočtu kraje v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 – Školství, na nový název „Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S. - oprava podlahy tělocvičny“. Provedením sond do stávající podlahy v průběhu prováděných projekčních prací nebyl potvrzen závažnější rozsah poškození projevujících se na nášlapné vrstvě podlahy. Z tohoto důvodu je dostatečné místo rekonstrukce provést opravu. Pro zpřesnění obsahu akce a jejího názvu je vhodné název akce upravit.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá změnit název akce „Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S. - rekonstrukce podlahy tělocvičny“, zařazené v rozpočtu kraje v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 – Školství, na nový název „Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S. - oprava podlahy tělocvičny“.

 

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

změnit název akce „Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S. - rekonstrukce podlahy tělocvičny“, zařazené v rozpočtu kraje v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 – Školství, na nový název „Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S. - oprava podlahy tělocvičny“.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor majetkový
Termín 20. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz