Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-54: Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-37-2019-54.pdf

Číslo materiálu 54
Číslo jednací RK-37-2019-54
Název Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 28. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz