Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-61: 4. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

RK-37-2019-61.pdf, RK-37-2019-61pr01.doc , RK-37-2019-61pr01upr01.doc

Číslo materiálu 61
Číslo jednací RK-37-2019-61
Název 4. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o podání povinného hlášení o udržitelnosti projektu za čtvrtý rok po ukončení realizace projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II. Kraj Vysočina tento projekt realizoval rámci Integrovaného operačního programu pod reg. č. CZ.1.06/3.1.00/07.08699. Tento projekt navazoval na projekty Transformace ÚSPMP Těchobuz I. a III. Jejich prostřednictvím byla uskutečněna kompletní transformace ÚSPMP Těchobuz, p. o., nynějšího Domova Jeřabina Pelhřimov, p. o.

Projekt byl realizován od 15. 2. 2013 do 30. 11. 2015. Díky projektu byly vytvořeny 2 skupinové domácnosti v Horní Cerekvi se službou domov se zvláštním režimem a 2 skupinové domácnosti v Humpolci se službou chráněné bydlení, s celkovou kapacitou 24 lůžek. Dále bylo vytvořeno zázemí pro denní aktivity a denní stacionář v Horní Cerekvi a prostřednictvím rekonstrukce objektů v Pelhřimově zázemí pro management, sociálně terapeutickou dílnu mandlovna žehlírna a denní stacionář.

Dle požadavků Integrovaného operačního programu má příjemce povinnost v době udržitelnosti předložit vždy k výročí ukončení projektu Hlášení o  udržitelnosti projektu. Součástí této zprávy je i čestné prohlášení příjemce. Období udržitelnosti projektu skončí k 30. 11. 2020, poté má příjemce po dobu následujících 15 let povinnost využívat pořízený majetek k poskytování sociálních služeb.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2019-61, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí jeho podání, včetně požadovaných příloh.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2019-61, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 4. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II., včetně požadovaných příloh.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz