Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-66: Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence u projektů transformace sociálních služeb

RK-37-2019-66.pdf

Číslo materiálu 66
Číslo jednací RK-37-2019-66
Název Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence u projektů transformace sociálních služeb
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Předložený materiál řeší odepsání investic z majetkové evidence u některých projektů transformace sociálních služeb, realizovaných v aktuálním programovém období 2014 - 2020, a to v celkové hodnotě 266 267,00 Kč. Konkrétně se jedná o projekty Transformace Domova Kamélie Křižanov I. (lokalita Polná) a Transformace Domova Kamélie Křižanov II. (lokalita Měřín).

V Polné byla plánována výstavba 2 komunitních domácností a denního stacionáře. Při projekčních pracích bylo zjištěno, že do území pro výstavbu zasahuje ochranným pásmem stanice katodové ochrany ropovodu Družba. Vzhledem k tomu, že v ochranném pásmu je nutné počítat se sníženou životností kovových částí stavby umístěných v zemi a přeložka stanice nebyla reálným řešením, bylo rozhodnuto o zastavení projekčních prací a změně lokality. Zároveň bylo usnesením zastupitelstva kraje č. 0196/03/2017/ZK ze dne 9.  5.  2017 rozhodnuto o zrušení kupní smlouvy na předmětné pozemky.

V Měříně byla původně plánována výstavba na pozemku městyse, který se ale nacházel v hůře přístupné okrajové části, s komplikovaným napojením na pozemní komunikaci a chodníky pro bezpečný pohyb klientů. Nakonec byl vybrán a odkoupen vhodnější pozemek s výbornou dostupností centra, který městys získal od soukromého vlastníka a připravil k němu potřebnou infrastrukturu. Tento proces trval téměř dva roky a proto je lokalita Měřín nakonec řešena v rámci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.

V současné době jsou náklady na tyto investice zobrazeny na účtu 042 - nedokončený hmotný dlouhodobý majetek.

Návrh řešení

Pořizovaný majetek není možné využít pro jiné záměry a nebyla na něj poskytnuta dotace. Odbor sociálních věcí proto jako administrátor projektů transformace sociálních služeb navrhuje radě kraje rozhodnout o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho vyřazení z účetní evidence. Jedná se o tyto akce:

 • Polná 1 (org. 0001859000000) - hodnota 77 236,21 Kč. Náklady byly vynaloženy v letech 2016-2017. Jedná se o náklady přípravy akce: znalecký posudek, geometrický plán, investiční záměr, část projektové dokumentace a správní poplatky.
 • Polná 2 (org. 0001860000000) - hodnota 76 902,89 Kč. Náklady byly vynaloženy v letech 2016-2017. Jedná se o náklady přípravy akce: znalecký posudek, geometrický plán, investiční záměr, část projektové dokumentace a správní poplatky.
 • Polná DS (org. 0001874000000) - hodnota 107 326,90 Kč. Náklady byly vynaloženy v letech 2016-2017. Jedná se o náklady přípravy akce: znalecký posudek, geometrický plán, investiční záměr, část projektové dokumentace a správní poplatky.
 • Měřín 1 (org. 0001868000000) - hodnota 2 900 Kč. Náklad byl vynaložen v roce 2016, jednalo se o úhradu znaleckého posudku.
 • Měřín 2 (org. 0001869000000) - hodnota 2 900 Kč. Náklad byl vynaložen v roce 2016, jednalo se o úhradu znaleckého posudku.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí.

Odbor majetkový

Odbor majetkový nemá námitek k návrhu usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje
 • o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho odepsání z účetní evidence v celkové hodnotě 267 266,00 Kč.
  • Polná 1 - hodnota 77 236,21 Kč,
  • Polná 2 - hodnota 76 902,89 Kč,
  • Polná DS - hodnota 107 326,90 Kč,
  • Měřín 1 - hodnota 2 900,00 Kč,
  • Měřín 2 - hodnota 2 900,00 Kč;
 • neuplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 267 266,00 Kč.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz