Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-89: Návrh na poskytnutí finančního daru za reprezentaci kraje v soutěži Oranžová stuha 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

RK-37-2019-89.pdf, RK-37-2019-89pr01.doc

Číslo materiálu 89
Číslo jednací RK-37-2019-89
Název Návrh na poskytnutí finančního daru za reprezentaci kraje v soutěži Oranžová stuha 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o udělení finančního daru obci Třeštice za příkladnou reprezentaci kraje v soutěži o Oranžovou stuhu 2019.

Obec Třeštice získala Oranžovou stuhu v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2019. Vyhlášení výsledků celostátního kola se uskutečnilo v úterý 1. října v prostorách Senátu ČR. Oranžová stuha se uděluje za spolupráci obce a zemědělského subjektu a utkali se o ni vítězové jednotlivých krajských kol soutěže. V obci dlouhodobě dobře funguje spolupráce se zemědělským družstvem v Hodicích, i s místním soukromým zemědělcem, který občanům poskytuje menší zemědělskou techniku, skladovací prostory a pomáhá s organizací společenských akcí. Neméně kladně obec hodnotí spolupráci s včelaři, rybáři, myslivci, lesníky či majiteli Třeštického mlýna. Mnoho občanů obce vzorně hospodaří na svých zahradách. I to krajskou a následně i celostátní komisi při její návštěvě zaujalo. Na druhém místě se umístila obec Zašová ze Zlínského kraje a třetí příčku získala obec Rudník z Královéhradeckého kraje. 

Oranžovou stuhu uděluje Ministerstvo zemědělství už dvanáct let obcím, kterým se daří spolupracovat se zemědělskými nebo lesnickými podniky, případně s místními dobrovolnými organizacemi myslivců, rybářů nebo včelařů. Společně tak rozvíjejí venkov, jeho tradice i sportovní a společenský život.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout finanční dar z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje obci Třeštice ve výši 75 000 Kč za příkladnou reprezentaci Kraje Vysočina v soutěži o Oranžovou stuhu 2019.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Odbor regionálního rozvoje

Dar byl zaevidován v systému eDotace – ID O02910.0001.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje obci Třeštice, se sídlem Třeštice 19, 588 56 Telč, IČO: 42634547 ve výši 75 000 Kč dle materiálu RK-37-2019-89, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz