Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-93: Souhlas s použitím provozních prostředků na mzdové výdaje – Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365

RK-37-2019-93.pdf, RK-37-2019-93pr01.docx

Číslo materiálu 93
Číslo jednací RK-37-2019-93
Název Souhlas s použitím provozních prostředků na mzdové výdaje – Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
Zpracoval Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365 (dále též „škola“) o použití prostředků na provoz na dokrytí deficitu prostředků na platy pracovníků školy vč. zákonných odvodů. Na začátku letošního roku dle normativního rozpisu přímých NIV na rok 2019 vykazovala škola deficit ve výši 554 000 Kč mzdových prostředků a 189 000 Kč zákonných odvodů vč. FKSP, tj. celkem 743 000 Kč. Deficit vznikl postupným úbytkem žáků ve škole (za posledních deset let o cca 300 žáků). Ředitel školy přijal několik úsporných opatření: zapojení fondu odměn a rezervního fondu, úspora provozních prostředků. Na základě vývoje hospodaření školy ve 2. polovině letošního roku škola provedla rozkrytí aktuálního stavu mzdových prostředků a zákonných odvodů s tím, že škole je schopna po přijetí veškerých úsporných opatření chybějící mzdové prostředky ve výši 412 000 Kč a na související zákonné odvody vč. FKSP ve výši 138 000 Kč, tj. celkem 550 000 Kč pokrýt úsporou provozních prostředků. Z těchto důvodů žádá škola o udělení souhlasu s použitím provozních prostředků na dokrytí deficitu mzdových prostředků vč. zákonných odvodů a FKSP (materiál RK-37-2019-93, př. 1).

Návrh řešení

OŠMS radě kraje navrhuje souhlasit s použitím prostředků na provoz u Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427 na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 412 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 138 000 Kč.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s použitím prostředků na provoz u Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427 na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 412 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 138 000 Kč.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz