Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-96: Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019

RK-37-2019-96.pdf, RK-37-2019-96pr01.xls , RK-37-2019-96pr02.xls , RK-37-2019-96pr03.xls , RK-37-2019-96pr04.xls

Číslo materiálu 96
Číslo jednací RK-37-2019-96
Název Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
Zpracoval Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál řeší změny čerpání fondu investic u některých organizací v odvětví školství a žádost Gymnázia Jihlava (dále též „gymnázium“) o převod částky ve výši 105 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic za účelem úhrady zhotovení pamětní desky budovy gymnázia.

Usnesením č. 0696/13/2019/RK dne 23. 4. 2019 rada kraje schválila plány činnosti příspěvkových organizací na rok 2019 za odvětví školství dle materiálu RK-13-2019-19, př. 1. Jejich součástí byla tvorba a použití prostředků fondu investic (dále též „FI“) včetně přehledu jednotlivých akcí a tvorba a použití prostředků rezervního fondu.

Průběžně jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu použití fondu investic a rezervního fondu některých organizací.

Vzhledem k tomu, že organizace přehodnocují původní investiční záměry v důsledku nových skutečností, dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků FI nebo celkový objem použití FI.

Změna čerpání FI spočívá:

  • u Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou v zařazení nové akce – firewal a webfilter v částce 133 000 Kč a v upřesnění částek již schválených akcí;
  • u Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou v zařazení nové akce – mobilní sklářská pec na tavení skla v částce 268 000 Kč a v upřesnění částek již schválených akcí;
  • u Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice v zařazení nové akce – elektrovozítko v rámci projektu „Postav si svoje elektrovozítko“ v částce 300 000 Kč a ve zrušení již schválených akcí konvektomat v částce 750 000 Kč a technické zhodnocení frézky v částce 500 000 Kč;
  • u Gymnázia Jihlava v zařazení nové akce  - pamětní deska budovy gymnázia v částce 205 000 Kč u příležitosti oslav stého výročí založení gymnázia v Jihlavě. Od dobrovolných dárců přes spolek Občanské sdružení při Gymnáziu Jihlava byla vybrána částka 100 000 Kč a o zbývající částku ve výši 105 000 Kč žádá Gymnázium Jihlava o převod z rezervního fondu do fondu investic.

 

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje udělit:

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice, Gymnázium Jihlava
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz