Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-03: Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina

RK-37-2020-03.pdf, RK-37-2020-03pr01.doc

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-37-2020-03
Název Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina
Zpracoval R. Hošek
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina na rok 2020 připravil řadu akcí zaměřených na žáky základních škol, studenty středních škol i širokou veřejnost. Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 21. ledna 2020 schválila usnesením č. 0061/02/2020/RK smlouvu o spolupráci se společností NET4GAS, s. r. o.,  která byla vzhledem k epidemiologické situaci a nemožnosti uspořádat některé plánované akce upravena dodatkem smlouvy č. 1 projednaným Radou Kraje Vysočina 25. srpna 2020 a schválena usnesením č. 1530/25/2020/RK.

Spolupráce upravená výše uvedenou smlouvou ve znění dodatku č. 1 se týká následujících projektů:

  • projektu Bezpečně do školy i do přírody, který je zaměřen na žáky prvních tříd základních škol a jejich bezpečnost;
  • projektu soutěže S Vysočinou do Evropy, určené studentům středních škol, při které zdokonalují práci s IT, anglický jazyk a posilují dovednosti vyhledávat, zpracovávat, třídit a dále prezentovat informace
  • projektu Gurmet den s Krajem Vysočina, včetně soutěže Trophée Mille ČR, jehož cílem je podpořit zájem studentů i veřejnosti o gastronomické obory a upozornit na bohatství regionálních potravin;
  • projektu Autokino, určeného pro děti a dospělé, který je připomínkou výročí 20 let kraje a zároveň poděkováním všem pomáhajícím v období pandemie“

Tři projekty byly realizovány a vyúčtovány, ale vzhledem k podzimní epidemiologické situaci v ČR nebylo možné Gurmet den s Krajem Vysočina, včetně soutěže Trophée Mille ČR uspořádat. Proto společnost NET4GAS, s. r. o. navrhla smlouvu o spolupráci prodloužit do 30. června 2021. Tuto změnu smlouvy je třeba upravit Dodatkem č. 2 uzavřené Smlouvy o spolupráci, dle materiálu RK-37-2020-03, př. 1.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana z důvodu finančního zabezpečení projektu navrhuje radě kraje uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci se společností NET4GAS, s. r. o. dle materiálu RK-37-2020-03, př. 1.

Rozhodnutí o uzavření smlouvy o spolupráci, pokud se nejedná o spolupráci s jiným územním samosprávným celkem nebo mezinárodní spolupráci, je dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v kompetenci rady kraje.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

doporučuje uzavření dodatku smlouvy.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci dle materiálu RK-37-2020-03, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz