Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-08: Smlouva nájemní – parkování v objektu Věžní

RK-37-2020-08.pdf, RK-37-2020-08pr01.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-37-2020-08
Název Smlouva nájemní – parkování v objektu Věžní
Zpracoval I. Šmídová
Předkládá I. Šmídová
Počet příloh 1
Popis problému

Krajský úřad má pracoviště Odboru školství, mládeže a sportu ve vlastním objektu na adrese Věžní 28 Jihlava. Tento objekt nemá žádnou vlastní parkovací plochu, parkování je možné uvnitř bloku sousedního objektu.

Návrh řešení

Na základě jednání s vlastníky sousedního objektu navrhuje oddělení hospodářské správy uzavřít nájemní smlouvu na plochu 76,5 m2 pro parkování 9 vozidel Krajského úřadu Kraje Vysočina na dalších 12 měsíců. Cena pronájmu dohodnutá s vlastníky nemovitosti odpovídá ceně obvyklé za parkovací místo v Jihlavě a činí 90 tis Kč za rok. Oddělení hospodářské správy navrhuje uzavřít smlouvu dle přílohy RK-37-2020-08, př. 1 na období od 1. ledna do 31. prosince 2021.

Rozhodování o uzavírání nájemních smluv je podle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno radě kraje. Tato pravomoc nebyla radou kraje podle § 59 odst. 4 zákona svěřena hejtmanovi kraje ani krajskému úřadu.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu doporučuje uzavření smlouvy. Rozsah a podmínky zůstávají již několik let beze změny. 

Grémium ředitele

Grémium ředitele úřadu souhlasí s navrženým usnesením a doporučuje smlouvu uzavřít. Jde o pokračování dosavadního stavu. Z provozního hlediska odboru školství, mládeže a sportu je uzavření smlouvy potřebné.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Nájemní smlouvu dle materiálu RK-37-2020-08, př. 1.

Odpovědnost Oddělení hospodářské správy
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz