Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-11: Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem

RK-37-2020-11.pdf, RK-37-2020-11pr01.pdf

Číslo materiálu 11
Číslo jednací RK-37-2020-11
Název Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina a Jihočeský kraj v rámci přípravy veřejných zakázek na výběr autobusových dopravců pro oblasti obsahující, tzv. mezikrajské linky s předpokládaným zahájením provozu v prosinci roku 2021, případně 2022, připravil podklady k uzavření mezikrajské smlouvy, která má řešit veřejnou linkovou dopravu. Z důvodu zajištění propojení mezikrajské dopravy je s ohledem na komfort cestujících vhodné, aby přeshraniční linky byly provozovány uceleně, tj. jednotlivé linky u dopravce objednává v celé trase jeden subjekt. U objednávaných linek Krajem Vysočina s přesahem na území Jihočeského kraje se Jihočeský kraj zavazuje výkony na území Jihočeského kraje financovat Kraji Vysočina. U objednávaných linek Jihočeským krajem s přesahem na území Kraje Vysočina se Kraj Vysočina zavazuje výkony na území Kraje Vysočina financovat Jihočeskému kraji.

Výše uvedený postup upravuje návrh Smlouvy o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky, dle materiálu RK-37-2020-11, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky“ s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650, dle materiálu RK-37-2020-11, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky“ s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650, dle materiálu RK-37-2020-11, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz